top of page
pagina FB posmus 8.jpg

Achiziție  servicii editare și tipărire volum sinteză 

Asociația Petrus Italus Trust-Alianța pentru patrimoniul Bistrițean

Bistrița, str. Gh. Șincai nr. 5

CUI : 44308362

            

Anunț – Achiziție directă

Nr. 6/31.05.2024

Asociația Petrus Italus Trust-Alianța pentru patrimoniul Bistrițean solicită o ofertă de preț cu tarif per proiect pentru asigurarea de servicii de editare și tipărire volum sinteză  necesare derulării acestuia.

Serviciile au loc în cadrul proiectului ”Castel Viu. Artă și Comunitate la Posmuș” derulat de Asociația Petrus Italus Trust-Alianța pentru patrimoniul Bistrițean/ cod proiect 104, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (Apel PNRR/2022/C11/I5 - 1, perfectat de Administrația Fondului Cultural Național, în calitate de agenție de implementare pentru Investiția I5, Componenta 11, Pilonul IV din Planul Național de Redresare și Reziliență), care implică o serie de servcii de tipărituri pentru proiectul sus-menționat.

 

Prestatorul, în calitate de prestator servicii tipărituri va realiza, în mod independent, următoarele activități:

-     un volum intitulat  Infrastructuri cultural‐comunitare. Castele vii în Transilvania rurală, editat și printat  în 200 de exemplare

-     ISBN/ISSN aferent publicației

-     cod EAN aferent publicației

Perioada serviciilor: 3 săptămâni (5 iunie – 26 iunie 2024), iar prestatorul va presta activitățile menționate de mai sus în perioada contractuală, așa cum cer nevoile proiectului.

Observații:

●      Oferta va conține prețul exprimat în RON și va reprezenta suma brută. 

●      Se va menționa în ofertă dacă furnizorul este plătitor de TVA.

●      Criteriul de atribuire pentru ofertele primite este prețul cel mai scăzut.

●      Oferta va fi transmisă pe adresa de e-mail: contact.petrusitalus@gmail.com până cel târziu la data de 04.06.2023, ora 14.

●      plata contractului se va face într-o singură tranșă, pe baza unei facturi și a unui proces verbal de recepție a serviciilor, eliberate de furnizor, la maxim 5 zile după transferul tranșei de finanțare primite de la agenția de implementare 

●      furnizorul va declara pe propria răspundere la semnarea contractului că este beneficiarul real al contractului și că nu face obiectul unei duble finanțări sau a unui conflict de interese

 

Cornel Ban

Asociația Petrus Italus Trust-Alianța pentru patrimoniul Bistrițean

© 2022 by Petrus Italus Trust. Proudly created with Wix.com

bottom of page