top of page
pagina FB posmus 8.jpg

Achizitie Graphic Design

Asociația Petrus Italus Trust-Alianța pentru patrimoniul Bistrițean

Bistrița, str. Gh. Șincai nr. 5

CUI : 44308364

           

Anunț – Achiziție directă

Nr. 6/20.06.2023

Asociația Petrus Italus Trust-Alianța pentru patrimoniul Bistrițean solicită o ofertă de preț cu tarif per proiect pentru asigurarea drepturilor de autor și conexe pentru activități de design grafic și monitorizare proces intervenție în comunitate necesare derulării acestuia.

Serviciile au loc în cadrul proiectului ”Castel Viu. Artă și Comunitate la Posmuș” derulat de Asociația Petrus Italus Trust-Alianța pentru patrimoniul Bistrițean/ cod proiect 104, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (Apel PNRR/2022/C11/I5 - 1, perfectat de Administrația Fondului Cultural Național, în calitate de agenție de implementare pentru Investiția I5, Componenta 11, Pilonul IV din Planul Național de Redresare și Reziliență), care implică o serie de servcii de tipărituri pentru proiectul sus-menționat.

 

Autorul, în calitate de titular de drepturi intelectuale și conexe va realiza, în mod independent, următoarele activități:

  • conceptul și realizarea grafică a materialelor de promovare pentru proiect

  • monitorizarea procesului de intervenție pe parcursul proiectului

 

Perioada contractuală: 12 luni (5.06.2023-5.06.2024), iar autorul va efectua activitățile menționate de mai sus în perioada contractuală, așa cum cer nevoile proiectului.

 

 

Observații:

  • Oferta va conține prețul exprimat în RON și va reprezenta suma brută.

  • Se va menționa în ofertă dacă furnizorul este plătitor de TVA.

  • Criteriul de atribuire pentru ofertele primite este prețul cel mai scăzut.

  • Oferta va fi transmisă pe adresa de e-mail: contact.petrusitalus@gmail.com până cel târziu la data de 23.06.2023, ora 14.

  • plata contractului se va face prin transfer  bancar, pe baza unei facturi și a unui proces verbal de recepție a lucrării, eliberate de furnizor, la maxim 5 zile după transferul tranșei de finanțare primite de la agenția de implementare

  • furnizorul va declara pe propria răspundere la semnarea contractului că este beneficiarul real al contractului și că nu face obiectul unei duble finanțări sau a unui conflict de interese

 

Cornel Ban

Asociația Petrus Italus Trust-Alianța pentru patrimoniul Bistrițean

bottom of page